Chugoku and Shikoku

second concept
Hiroshima Prefecture, Hiroshima City, Naka-ku, Nakamachi 5-1

APARTMENT 102.
Kochi Prefecture, Kochi City, Sakurai-cho 1-3-12 Daiichi Sakurai Mansion 102